Vlaanderenis werk

Mijn verpleegnota/factuur

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname. U dient enkel de eigen kosten of het remgeld te betalen. De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 20.06.2023