Vlaanderenis werk

Uw mening is belangrijk

In AZ Alma zijn dagelijks 120 artsen, 1.290 medewerkers en 125 vrijwilligers aan de slag om onze patiėnten met de beste zorgen te omringen. Daarvoor zetten we ons 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in.

Mijn ervaring/verbetervoorstel/idee heeft betrekking op:

Bijkomende informatie

Bijkomende informatie is nodig om uw ervaring, verbetervoorstel of idee correct te kaderen.

MD = Medische dienst | ZE = Zorgeenheid

Auteur: dienst kwaliteit en innovatie

Laatste wijziging: 10.04.2019