Vlaanderenis werk

Vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon

U kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten als patiënt. Als u niet meer in staat bent om zelf uw rechten uit te oefenen, dan kan een vertegenwoordiger dat in uw plaats doen.

Auteur: Ombudsdienst

Laatste wijziging: 14.11.2019