Vlaanderenis werk

Kwaliteitslabel

AZ Alma draagt het Qualicor Europe kwaliteitslabel. Voor de patiënt betekent dit dat hij terecht komt in een ziekenhuis waar kwaliteit en patiëntveiligheid nog beter gewaarborgd zijn en waar voortdurend en eensluidend wordt gewerkt om die te verbeteren.

Qualicor europe logo vierkant

Grondig voorbereid

AZ Alma werd voor dit kwaliteitslabel in de derde week van november 2019 grondig doorgelicht. Dat gebeurde door een team van auditoren, deels uit Vlaanderen en deels uit Nederland, maar stuk voor stuk ervaren in de zorg. Vijf dagen lang hebben ze in het ziekenhuis rondgelopen en daarbij beoordeelden ze meer dan 2.000 criteria. Zo konden zij vaststellen dat kwaliteit en patiëntveiligheid in AZ Alma gewaarborgd zijn en dat er een cultuur heerst waar voortdurend aan verbetering ervan wordt gewerkt.

Op hun goed voorbereide tocht door het ziekenhuis spraken ze met meer dan 250 personen (bestuurders, artsen, medewerkers en vrijwilligers, maar ook patiënten en bezoekers). Ze volgden 16 ziekenhuisbrede processen van A tot Z en 25 patiëntentrajecten van opname tot ontslag.

AZ Alma had twee jaar lang iedereen goed voorbereid, van poetsvrouw tot arts, van verpleegkundige tot bestuurder. Ook dat gebeurde heel grondig, want in die periode werden doorheen het ziekenhuis maar liefst 758 controlechecks en 60 interne dienstdoorlichtingen uitgevoerd.

Alle neuzen in dezelfde richting

“Dit internationale kwaliteitslabel maakt ons heel trots”, zegt algemeen directeur en dagelijks bestuurder Rudy Maertens. “We hebben hier jarenlang met vereende krachten aan gewerkt, het was voor de auditoren duidelijk dat AZ Alma kwalitatieve en veilige zorg levert, dat dit in onze werking ingebakken is en dat we permanent willen verbeteren.”

Leuk om weten is dat AZ Alma in de communicatie over het accreditatiegebeuren steeds gewerkt heeft met een streekproduct: de Cuberdon of het neusje. De slogan “alle neuzen in dezelfde richting” werd ook in een logo omgezet en er werd vorig jaar zelfs een kunstwerk rond ontwikkeld: de Gouden Cuberdon, een wisselbeker die elke maand een dienst of team beloont die zich extra heeft ingezet om het kwaliteits- en patiëntveiligheidsniveau nog te verhogen.
Deze trofee zal ook de komende jaren blijvend worden uitgereikt, want met het behalen van dit kwaliteitslabel stopt het niet.

Binnen vier jaar krijgt AZ Alma opnieuw een team van auditoren over de vloer, het blijft dus een voortdurende opdracht om kwaliteit en patiëntveiligheid in het oog te houden. Daarnaast wil AZ Alma ook de patiënt nog meer betrekken als partner in de zorg, iets wat door de auditoren nu al als positief werd benoemd bij de complimenten.

Auditoren onder de indruk

AZ Alma krijgt het kwaliteitslabel zonder bijkomende voorwaarden, wat op zich vrij uniek is. Bovendien maakten de auditoren enkele complimenten waaraan de ganse organisatie zich kan optrekken. Zo was er lof voor het grote engagement van bestuurders en artsen in het Quality & Safety traject. Men stond versteld van het groot aantal vrijwilligers (150) in AZ Alma. Het personeelsbeleid werd specifiek genoemd, hiervoor ontving AZ Alma trouwens de award van Zorgwerkgever van het jaar 2019.

De correcte doorstroming van de patiënten op de dienst Spoedgevallen, het gedeelde triagesysteem met de Huisartsenwachtpost en de informatiedoorstroming naar de patiënt op Geriatrie en Medische Beeldvorming waren andere blikvangers volgens de auditoren. Zij stonden versteld van de ‘state of the art’-inrichting en werking van onze diensten Centrale Sterilisatie en Apotheek.

Tenslotte waren ze ook onder de indruk van de warme zorg die wij geven aan onze kankerpatiënten met de oncolounge en aan onze begeleiding van patiënten in de laatste levensfase en hun familie met de zorgkoffer.

Weetjes over de accreditatie

Wat is accreditatie?

Een accreditatielabel is een kwaliteitslabel. Dit label wordt uitgereikt na een audit, door een onafhankelijke derde partij over de veilige, kwalitatieve en verantwoorde zorg die AZ Alma aanbiedt aan haar patiënten. Die zorg moet transparant en reproduceerbaar zijn. Bovendien wordt gecheckt of er in AZ Alma een cultuur heerst om continu aan verbetering te werken.

Wie is Qualicor Europe?

AZ Alma heeft gekozen om het accreditatietraject te doorlopen met één van de gecertificeerde accreditatie-instellingen, namelijk: Qualicor Europe. Qualicor Europe ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop.

Waarom wilde AZ Alma accreditatie?

Accreditatie is een objectieve manier om de organisatie door derden/externen op kwaliteitsvolle zorgverlening door te lichten en bij te sturen en dit tegenover een internationaal erkend normenkader. Het behalen van het kwaliteitslabel positioneert AZ Alma sterker op de kaart van de ziekenhuizen. De intense voorbereiding van allen in AZ Alma tijdens het accreditatietraject was tevens een hefboom om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Hierdoor zijn we ook gewapend om nieuwe eisen van de overheid aan te kunnen.

Wat wordt gecheckt tijdens accreditatie?

De audit voor het kwaliteitslabel is uitzonderlijk grondig. Op vijf dagen tijd worden meer dan 2.000 criteria gecheckt, worden processen en patiënten gevolgd, worden duizenden vragen gesteld en herhaald,… Aan het oog van de auditoren ontsnapt niks, een goede voorbereiding, op maat van de arts of medewerker, is dan ook onontbeerlijk.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 29.03.2021