Vlaanderenis werk

Veiligheid

Een ziekenhuis is een publiek gebouw waar veel mensen over de vloer komen. Hierdoor bestaat het risico dat waardevolle voorwerpen of geld ontvreemd worden.

Patiëntveiligheid

De dienst veiligheid en milieu neemt voortdurend maatregelen ter voorkoming van kleine criminaliteit zoals diefstal, vandalisme en agressie. Dit gebeurt in overleg met de lokale politieoverheid.

Ook u, als patiënt, kunt meewerken aan de veiligheid in het ziekenhuis door:

  • geen geld of waardevolle voorwerpen zoals bankkaarten, juwelen en bankdocumenten bij u te houden op de kamer.
  • uw wagen degelijk af te sluiten.
  • elke vorm van vreemd gedrag steeds te melden aan de hoofdverpleegkundige. Neem zelf geen initiatieven die uw veiligheid in het gedrang kunnen brengen.

Bent u slachtoffer van criminaliteit of agressie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Gelieve dit onmiddelijk te melden aan de hoofdverpleegkundige van uw afdeling. De hoofdverpleegkundige zal de veiligheidsdienst hiervan meteen op de hoogte brengen. Op deze manier kunnen wij gerichter te werk gaan in het garanderen van uw veiligheid en die van onze andere patiënten.

Patiëntidentificatie

  • Hou het identificatiebandje aan tot u uit het ziekenhuis ontslagen bent. Vraag om een nieuw bandje wanneer de gegevens niet meer leesbaar zijn of wanneer het afgenomen werd.
  • Onze medewerkers zullen regelmatig uw naam, voornaam en geboortedatum vragen. Dit is niet omdat ze uw naam steeds vergeten, maar om extra te controleren dat ze de juiste patiënt voor zich hebben.
  • Let er ook zelf op dat men uw naam vraagt wanneer u een onderzoek of ingreep ondergaat, wanneer men u geneesmiddelen toedient of wanneer u naar een andere afdeling verhuist. Toon dan spontaan uw identificatiebandje.

Bent u slachtoffer van criminaliteit of agressie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Gelieve dit onmiddellijk te melden aan de hoofdverpleegkundige van uw afdeling.

Auteur: dienst onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 10.04.2019