Vlaanderenis werk

Ombudsdienst

Alle artsen en medewerkers van AZ Alma streven ernaar uw verblijf in ons ziekenhuis, zowel voor u als voor uw familie, zo aangenaam mogelijk te maken. Het kan echter gebeuren dat u, ondanks onze oprechte inspanningen, niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening.

Ombuds1

Opmerkingen of klachten

Alle artsen en medewerkers zetten zich dagelijks in voor een persoonsgerichte zorg in een gezonde familiale sfeer, met ruime aandacht voor kwaliteit en dit voor alle aspecten van de zorgverlening.

Het kan echter gebeuren dat u, ondanks onze oprechte inspanningen, niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening.

Indien dit het geval is, dan raden wij u aan om uw opmerkingen of klachten zo snel mogelijk te bespreken met de dienstverantwoordelijke of met uw behandelend arts. Indien u echter uw klacht of ongenoegen liever niet met de betrokken medewerker of arts bespreekt, dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst.

Bemiddeling

Een ombudspersoon treedt op als een neutraal persoon, die bemiddelt tussen de verschillende partijen, zonder een standpunt in te nemen voor of tegen de klager of beklaagde. De ombudspersoon probeert via bemiddeling een oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Indien een dergelijke oplossing binnen het ziekenhuis niet bereikt kan worden, zal de ombudspersoon u doorverwijzen naar externe instanties die u verder kunnen helpen met de klachtafhandeling.

Contactgegevens

U kan de ombudspersoon steeds telefonisch, per brief, per e-mail of persoonlijk bereiken. Indien u de ombudspersoon persoonlijk wenst te spreken, maakt u best vooraf een afspraak. De ombudsdienst kan u terugvinden op het gelijkvloers in het C-blok.

  • Gelieve uw brief te richten aan: AZ Alma, t.a.v. ombudsdienst, Ringlaan 15, 9900 Eeklo.
  • U kan de ombudsdienst telefonisch contacteren op het nummer 09 310 10 72.
  • U kan de ombudsdienst ook contacteren via e-mail door te mailen naar ombudsdienst@azalma.be.
  • U kan uw opmerking of klacht ook online melden via het klachtenformulier.

Let op: heb je een opmerking of een klacht over de Huisartsenwachtpost Meetjesland die zich op de terreinen bevindt van AZ Alma, gelieve dan rechtstreeks een mail te sturen naar: ombudsdienst@huisartsenwachtpostmeetjesland.be

De ombudspersonen in AZ Alma zijn mevr. Annemie Piron en dhr. Jan Broeckx.

Er is een ombudspersoon aanwezig op:

Dag Tijdstip
Maandag van 13.00 tot 16.30 uur
Dinsdag van 08.30 tot 16.30 uur
Woensdag van 08.30 tot 16.30 uur
Donderdag van 08.30 tot 12.00 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Let op: Indien u enkel mogelijke tekortkomingen in ons ziekenhuis wil signaleren, zonder daarom een klachtenprocedure op te starten, dan kan u steeds onze patiëntenenquête invullen. Uw signaal zal zeker doorgegeven worden aan de directie en de aanleiding vormen tot verdere verbeteringen in ons ziekenhuis.

Auteur: Ombudsdienst

Laatste wijziging: 23.06.2022