Vlaanderenis werk

Ombudsdienst

Alle artsen en medewerkers van AZ Alma streven ernaar uw verblijf in ons ziekenhuis, zowel voor u als voor uw familie, zo aangenaam mogelijk te maken. Het kan echter gebeuren dat u, ondanks onze oprechte inspanningen, niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening.

Opmerkingen of klachten

Alle artsen en personeelsleden zetten zich dagelijks in voor een persoonsgerichte zorg in een gezonde familiale sfeer, met ruime aandacht voor kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening.

Het kan echter gebeuren dat u, ondanks onze oprechte inspanningen, niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Indien dit het geval is, dan raden wij u aan uw opmerkingen of klachten zo snel mogelijk te bespreken met de dienstverantwoordelijke of met uw arts. Indien u echter uw klacht of ongenoegen liever niet met de betrokken medewerker of arts bespreekt, dan kunt u de ombudsdienst contacteren.

Bemiddeling

Een ombudspersoon treedt op als neutrale persoon, die bemiddelt tussen de verschillende partijen, zonder een standpunt in te nemen voor of tegen de klager of beklaagde. De ombudspersoon probeert echter wel via bemiddeling een oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien een dergelijke oplossing binnen het ziekenhuis niet bereikt kan worden, zal de ombudspersoon u doorverwijzen naar externe instanties die u kunnen helpen met de verdere klachtafhandeling.

Contact

U kunt de ombudspersoon - Mevr. Annemie Piron en Mevr. Katrijn Van Den Driessche - steeds telefonisch, per brief, per mail, via het online klachtenformulier of persoonlijk bereiken. Indien u de ombudspersoon persoonlijk wenst te spreken, maakt u best vooraf een afspraak. U vindt de ombudsdienst terug op het gelijkvloers in het Atrium.

  • Gelieve uw brief te richten aan: AZ Alma, t.a.v. ombudsdienst, Ringlaan 15, 9900 Eeklo.
  • U kunt de ombudsdienst telefonisch contacteren op het nummer 09 310 10 72.
  • U kunt de ombudsdienst ook contacteren via e-mail door te mailen naar ombudsdienst@azalma.be.

De ombudspersoon is aanwezig op:

Dag Tijdstip
Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag van 08.30 tot 17.00 uur
Woensdag van 10.30 tot 19.00 uur
Donderdag van 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

Indien u enkel mogelijke tekortkomingen in ons ziekenhuis wil signaleren, zonder daarom een klachtenprocedure op te starten dan kunt u steeds de patiëntenenquête invullen. Uw signaal zal zeker doorgegeven worden aan de directie en de aanleiding vormen tot verdere verbeteringen in ons ziekenhuis.

Ombudspersonen van AZ Alma: Mevr. Annemie Piron en Mevr. Katrijn Van Den Driessche

Auteur: Ombudsdienst

Laatste wijziging: 4.04.2019