Vlaanderenis werk

Parking

AZ Alma biedt op het terrein van het ziekenhuis ruime parkeergelegenheid aan. In totaal zijn 1.104 parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan ruim 700 plaatsen bestemd voor bezoekers en patiënten. Het merendeel daarvan bevindt zich aan de voorzijde van het ziekenhuis (P1, P2 en P3).

Ruime parkeergelegenheid

  • P1 (bovengronds) - 132 parkeerplaatsen
  • P2 (bovengronds) - 136 parkeerplaatsen
  • P3 (ondergronds) - 325 parkeerplaatsen

De parkeervakken zijn ruim en telkens goed aangeduid. Beschikbare parkeervakken zijn in de ondergrondse parking (P3) voorzien van een groen lichtje.

Fiets of bromfiets

Wie met zijn fiets of bromfiets naar het ziekenhuis komt, kan zijn tweewieler parkeren onder de Aorta. Daar zijn 39 fietsenstallingen voorzien en is ook plaats om een bromfiets te parkeren.

Revalidatiecentrum en Dialyse

Aan de rechterzijde van het ziekenhuis bevindt zich het Revalidatiecentrum en de Dialyse. Voor die patiënten is, aan de ingang van beide afdelingen, een aparte parking voorzien met 48 plaatsen (waarvan 6 plaatsen voorbehouden aan mensen met een beperking). U kan deze parking gewoon oprijden en na uw behandeling terug verlaten.

Spoedgevallen en Huisartsenwachtpost

Aan de linkerzijde van het ziekenhuis vindt u achteraan het terrein de dienst Spoedgevallen terug. Ook daar is een kleine parking voorzien. Deze is voorbehouden aan begeleiders van patiënten die op de dienst Spoedgevallen zijn binnengekomen. Boven de dienst Spoedgevallen is de Huisartsenwachtpost Meetjesland gevestigd, waar u van vrijdagavond tot maandagochtend terecht kan.

Mensen met een beperking

30 voorbehouden plaatsen

Mensen met een beperking of rolstoelers parkeren best op P3 (ondergrondse parking). Er zijn 30 voorbehouden parkeerplaatsen in nabijheid van de hoofdingang. Er staan rolwagens ter beschikking en u kunt er de lift naar het gelijkvloers nemen.

Kiss and ride-strook

Mensen die slecht te been zijn kunt u ophalen of laten uitstappen op de kiss and ride-strook, links van de hoofdingang. Bedoeling is dat u daar kort stationeert en nadien het terrein verlaat of plaats neemt op het parkeerterrein.

Betaald parkeren

Bij het oprijden van het parkeerterrein ontvangt u een parkeerticket. U kan betalen aan de betaalautomaten in de Aorta of aan de betaalautomaat aan de autobusparking (ter hoogte van de Blakstraat).

Bent u uw parkeerticket verloren? Dan kan u tegen betaling (3,00 euro) een vervangticket verkrijgen aan de betaalautomaten. Met het vervangticket heeft u 30 minuten de tijd om uw parkeerplaats en het terrein te verlaten.

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn de normale parkeertarieven.

Parkeertijd Tarief
Beperkt tot 30 minuten GRATIS
30 minuten tot 1 uur € 1,50
Per bijkomend halfuur € 0,50
Maximumbedrag per dag € 3,00

Abonnementen

Een abonnement biedt u de mogelijkheid om bij opeenvolgende parkeerbeurten het parkeerterrein onbeperkt op te rijden en te verlaten. U hoeft dan niet via de betaalautomaat te gaan. Het abonnement dient u zowel bij het oprijden als bij het verlaten van het parkeerterrein te gebruiken.

  • Vijfdagenkaart: abonnement voor vijf opeenvolgende kalenderdagen met een onbeperkt aantal parkeerbeurten en een onbeperkte parkeerduur. Prijs: 15,00 euro (= 3,00 euro per dag). U kan dit abonnement bekomen aan de betaalautomaten.
  • Twintigbeurtenkaart: 20 parkeerbeurten van onbeperkte parkeerduur. De twintigbeurtenkaart is 6 maanden geldig vanaf aankoop. Prijs: 30,00 euro (= 1,50 euro per beurt). U kan deze kaart bekomen aan de betaalautomaten.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 4.04.2019