Vlaanderenis werk

Parking

AZ Alma biedt op het terrein van het ziekenhuis ruime parkeermogelijkheid aan. In totaal zijn 1.104 parkeerplaatsen beschikbaar, ruim 700 parkeerplaatsen zijn bestemd voor bezoekers en patiënten. Het overgrote deel daarvan bevindt zich vooraan het nieuwe ziekenhuis (P1, P2 en P3).

Ruime parkeermogelijkheden

  • Parking 1 (P1) en parking 2 (P2) bevinden zich bovengronds
  • Parking 3 (P3) bevindt zich ondergronds
  • De parkeervakken zijn ruim en goed aangeduid
  • Beschikbare parkeervakken in de ondergrondse parking (P3) hebben een groen lichtje

Aan de rechterkant van het ziekenhuis (kant bos Raverschootstraat) vindt u het revalidatiecentrum en de dialyse. Voor die patiënten is aan de ingang van deze afdelingen een aparte, voorbehouden parking voorzien. U kunt deze parking gewoon oprijden en na uw behandeling in het revalidatiecentrum of in de dialyse weer verlaten.

Aan de linkerzijde van het ziekenhuis (kant Blakstraat) vindt u achteraan de spoedgevallendienst en ook daar is een kleine parking voorzien. Deze is uitsluitend voorbehouden voor begeleiders van patiënten die op de spoedgevallendienst zijn binnengekomen.

Wie met de fiets of bromfiets naar het ziekenhuis komt, kan zijn tweewieler parkeren onder de aorta. Daar zijn 46 fietsenstallingen voorzien en is ook plaats om een scooter te parkeren. Zwaardere bromfietsen kunnen gewoon parkeren op een normale parkeerplaats.

Mensen met een beperking

Mensen met een beperking of rolstoelers parkeren best op P3 (ondergrondse parking). Daar zijn 33 voorbehouden, zeer brede parkeerplaatsen voorzien dichtbij de ingang van het ziekenhuis. Er staan ook rolstoelen ter beschikking en u kunt er de lift naar het gelijkvloers nemen. U komt dan uit in de aorta, de glazen droogloop, die u tot aan de ingang van het ziekenhuis kunt volgen. 

Het is ook mogelijk om mensen die slecht te been zijn op te halen of te laten uitstappen op de kiss en ride-strook, links van de hoofdingang van het ziekenhuis. Bedoeling is dat u daar kort stationneert om mensen op te halen of te laten uitstappen, en dat u nadien het terrein verlaat of plaats neemt op de parking.

Betalend parkeren

Bij het oprijden van het parkeerterrein krijgt u een parkeerticket dat u mee naar binnen neemt. Bij het verlaten van het ziekenhuis dient u met dit parkeerticket te betalen aan de betaalautomaat in de aorta of aan de autobusparking (kant Blakstraat).

Na betaling hebt u nog maximum 15 minuten om uw parkeerplaats en het terrein te verlaten. Als u uw ticket verliest, kunt u tegen betaling van 3 euro een vervangticket krijgen aan de automaten, waarmee u binnen 15 minuten uw parkeerplaats en het terrein kunt verlaten.

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn de normale parkeertarieven. De parkeertijd is beperkt tot 30 minuten gratis.

Duurtijd Tarief
30 minuten tot 1 uur € 1,50
Per bijkomend halfuur € 0,50
Maximumbedrag per dag € 3,00

Abonnement

Een abonnement biedt u de mogelijkheid om bij opeenvolgende parkeerbeurten het parkeerterrein onbeperkt op te rijden en te verlaten. U hoeft dan niet via de betaalautomaat te gaan. Het abonnement dient u zowel bij het oprijden als bij het verlaten van het parkeerterrein te gebruiken.

  • Vijfdagenkaart: abonnement voor vijf opeenvolgende kalenderdagen met een onbeperkt aantal parkeerbeurten en parkeerduur. Prijs: 15 euro (=3 euro per dag). U kunt dit abonnement bekomen aan de betaalautomaat.
  • Twintigbeurtenkaart: 20 parkeerbeurten van onbeperkte parkeerduur. De twintigbeurtenkaart is 6 maanden geldig vanaf aankoop. Prijs: 30 euro (=1,5 euro per beurt). U kunt deze kaart bekomen aan de betaalautomaat.

Laatste wijziging: 28.01.2019