Vlaanderenis werk

Meebrengen bij opname

Administratieve gegevens

Algemeen

 • Identiteitskaart (eID) of kleefvignetten van uw ziekenfonds
 • Het telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons kunnen richten tijdens uw verblijf.
 • Naam en adres van uw huisarts
 • Badge of aangifteformulieren hospitalisatieverzekering

Voor personen met een buitenlandse domicilie

 • Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK)
 • Document E111 of S2/E112
 • Een garantieverklaring

Bij een opname ten gevolge van een arbeidsongeval

 • Polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever
 • Naam en adres van de arbeidsongevallenverzekering
 • Naam, adres en telefoonnummer van de werkgever

Bij een bevalling

 • De gegevens voor een gewone ziekenhuisopname
 • Uw trouwboekje of erkenningformulier

Medisch-verpleegkundige gegevens

 • Brief van uw huisarts
 • Nuttige medische documenten (bv. bloedresultaten, radiografieën, etc.)
 • Geneesmiddelen die u geregeld inneemt of in de voorbije dagen heeft ingenomen

Bij een geplande opname krijgt u een envelop mee met als opschrift 'Mee te brengen'. U dient de nodige informatie en het toestemmingsformulier voor een ingreep ingevuld mee te brengen op de datum van uw opname voor de ingreep of procedure. Zonder dit formulier kan de geplande ingreep, procedure of opname niet doorgaan.

Gegevens voor de apotheek

Het attest van het ziekenfonds voor geneesmiddelen waarvoor een goedkeuring tot terugbetaling bekomen werd.

Persoonlijke verzorging

 • Toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheergerief, kam, tandenborstel, tandpasta, etc.)
 • Aangepaste kledij (kamerjas, nachtkledij, ondergoed, pantoffels, etc.)

Waardevolle voorwerpen

 • U brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis.
 • Laat uw wagen thuis zolang u bij ons verblijft. Een wagen die enkele dagen ter plaatse blijft staan is een uitnodiging voor dieven.

AZ Alma is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de patiënt. Wordt u tijdens uw verblijf, ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen, toch het slachtoffer van een diefstal? Verwittig dan zo snel mogelijk de hoofdverpleegkundige. Meer informatie kunt u terugvinden op onze pagina veiligheid.

Auteur: dienst onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 28.06.2019