Vlaanderenis werk

Medisch dossier opvragen

Verzoek tot afschrift

U hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Er kunnen meerdere dossiers bestaan (bij uw huisarts, in het ziekenhuis, bij de tandarts...). U hebt het recht om dit dossier te lezen. U kan ook een vertrouwenspersoon (zorgverstrekker of niet) aanduiden die het dossier samen met u of in uw plaats kan inkijken. U kan een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van uw dossier. Uw aanvraag moet binnen de vijftien dagen worden mogelijk gemaakt.

Dit inzagerecht is niet absoluut

  • U mag geen gegevens over derden (andere personen dan u zelf) lezen, noch persoonlijke nota's van de arts
  • De zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor uw gezondheid kunnen opleveren. In dat geval kan alleen een ander door u aangeduid zorgverstrekker het dossier lezen.
  • Sommige gegevens kunnen of moeten in het dossier worden genoteerd, zoals de aanduiding van een vertegenwoordiger, de identiteit van de vertrouwenspersoon, uw verzoek om geen informatie te krijgen, de toestemming of de weigering van een behandeling, specifieke verwachtingen.
  • Dossier bij overlijden.

Uw echtgenoot of partner en bloedverwanten tot de tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder) kunnen een zorgverstrekker aanduiden om na uw overlijden uw dossier te raadplegen. Ze moeten daarvoor wel een specifieke reden kunnen opgeven en u mag zich er bij leven niet tegen verzet hebben.

Documenten

Verzoek tot afschrift/inzage patiëntendossier
Verzoek tot afschrift/inzage patiëntendossier (overleden patiënt)

Inzagerecht patiëntendossier

De toegang tot uw gezondheidsgegevens via het eHealthplatform (Cozo) is enkel mogelijk als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven:

  • U kunt uw toestemming zelf registreren met uw elektronische identiteitskaart (eID) via de website van het Collaboratief Zorgplatform (Cozo).
  • U kunt hiervoor ook terecht bij uw huisarts, zorgverlener, apotheek, ziekenfonds of de opnamedienst van het ziekenhuis. Zij helpen u graag bij de registratie van uw toestemming.

Laatste wijziging: 16.01.2023