Vlaanderenis werk

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Fixatie

In AZ Alma wordt een fixatie-arm beleid toegepast. Dit betekent dat we niet fixeren, tenzij de veiligheid van de patiënt en de omgeving op geen enkele andere manier kan gevrijwaard worden. In dat geval wordt de periode zo kort mogelijk gehouden en wordt de nood aan verdere fixatie regelmatig geëvalueerd in samenspraak met de arts. Voor kinderen (0 - 15 jaar) past AZ Alma een fixatie-loos beleid toe. Dit wil zeggen dat kinderen, opgenomen in ons ziekenhuis, niet gefixeerd worden.

Isolatie

De spoedgevallendienst van AZ Alma beschikt over een isolatiebox. In geval van ernstig risicogedrag van de patiënt, waarbij zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar is, kan hij/zij voor een zo kort mogelijke duur geïsoleerd worden, al dan niet met fixatie. Bij een patiënt in de isolatiebox wordt continu visueel toezicht uitgevoerd door middel van een camera die niet kan worden bekeken door derden.

Dwangmedicatie

Bij patiënten die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn - en die op dat moment niet beslissingsbekwaam zijn - kan medicatie onder dwang toegediend worden ter bescherming van de patiënt of de omgeving. Het toedienen van medicatie onder dwang gebeurt steeds in overleg met het begeleidende team en op voorschrift van de arts. De toediening van de medicatie en de observaties worden daarna in het patiëntendossier genoteerd.

Laatste wijziging: 28.06.2018