Vlaanderenis werk

Rechtsverhouding beroepsbeoefenaars

Hoewel wij ernaar streven om u steeds de best mogelijke zorg te verlenen, belet dit niet dat u in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat uw rechten als patiënt geschonden werden en dat u een klacht wenst in te dienen. In dit onderdeel kan u meer informatie terugvinden over de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars.

Beroepsbeoefenaar Statuut Totaliteit/gedeelte categorie Centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Apothekers Werknemers Totaliteit Ja
Laboranten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Diëtisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Ergotherapeuten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Technologen medische beeldvorming aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Kinesisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Logopedisten aangeworven door het ziekenhuis Werknemers Totaliteit Ja
Apothekers - Klinisch biologen Zelfstandigen Totaliteit Ja
Arts-specialisten in opleiding (ASO) Werknemers Totaliteit Ja
Artsen Zelfstandigen Totaliteit Neen
Podologen Zelfstandigen Totaliteit Neen
Verpleegkundigen nierdialyse Werknemers AZ Sint-Lucas Totaliteit Neen
Huisartsen en andere zorgverleners van de Huisartsenwachtpost Meetjesland Zelfstandigen Totaliteit Neen

Auteur: Juridische dienst

Laatste wijziging: 8.05.2023