Vlaanderenis werk

Professionals

Raadpleeg het overzicht van onze activiteiten, symposia en opleidingen.

Artsen en medewerkers

Artsen en medewerkers werkzaam in AZ Alma kunnen hier meer informatie terugvinden over HR-gerelateerde zaken.

Wenst u iemand van de dienst HR te spreken? Gelieve een afspraak te maken op het nummer 09 310 01 27 of te mailen naar hr@azalma.be.

Meer informatie

Collaboratief zorgplatform (CoZo)

Het Collaboratief ZorgPlatform (CoZo) laat zorgverleners toe om voor hun patiënten een overzicht op te vragen van huidige en vroegere medische gegevens verspreid bij verschillende zorgverleners en instellingen. Op die manier krijgt u snel en eenvoudig een volledig beeld van de gezondheidstoestand van uw patiënt.

Aanmelden Meer informatie

Leveranciers

AZ Alma hecht veel belang aan een vlotte samenwerking met haar leveranciers. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen.

Stage in AZ Alma

Studenten die stage lopen in AZ Alma kunnen in dit onderdeel alle informatie terugvinden voor een vlot verloop van de stageperiode.

Fluitje

Klokkenluidersmelding

De Belgische klokkenluiderswet van 28 november 2022 verplicht ondernemingen vanaf 250 medewerkers om een kanaal te voorzien om wantoestanden en fraude te melden.

Melding maken
I Stock 815428196

Helpdesk ICT/EPD

In AZ Alma is er zowel voor de ICT-toepassingen als voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) een ruime beschikbaarheid van de helpdesk.

Meer informatie