Vlaanderenis werk

Toegangsbeheer

Het ziekenhuis is een volledig sleutelloos gebouw. Alle toegangen tot lokalen verlopen via toegangsbadges. Enkel artsen, personeelsleden en specifieke aangestelde personen door het ziekenhuis beschikken over een toegangsbadge.

Badge leveranciers

Het ziekenhuis heeft een beleid uitgewerkt waarbij naargelang de functie of opdracht van personen bepaalde ruimtes via toegangsbeheer toegankelijk worden gemaakt voor deze personen. Alle bewegingen in het ziekenhuis worden gemonitord door het toegangsbeheersysteem.

Ingeval een toegangsbadge voor een leverancier nodig is voor de uitoefening van zijn activiteiten in het ziekenhuis kan dit worden aangevraagd bij het Facilitair meldpunt.

Het Facilitair meldpunt kunt u bereiken:

Laatste wijziging: 22.10.2019