Vlaanderenis werk

Toegangsbadge

In het kader van de uitvoering van zijn of haar stage ontvangt de student een toegangsbadge. De toegang tot het terrein en het ziekenhuisgebouw is geregeld met behulp van toegangsbadges, die een centrale rol spelen in de beveiliging van het ziekenhuis.

Badge Stagiairs

Enkele afspraken

De toegangsbadge is gekoppeld aan uw identiteitsgegevens en dient enkel voor persoonlijk gebruik. Met uw badge heeft u toegang tot de lokalen van het ziekenhuis waar u tijdens uw stage moet zijn.

De badge moet duidelijk zichtbaar aanwezig zijn op de (beroeps)kledij, uitzonderingen hierop zijn:

  • het dragen van steriele kledij;
  • intern werk in de keuken.

De badge wordt steeds, ter identificatie, gedragen van zodra u het gebouw betreedt. De badge kan ook in het restaurant van AZ Alma gebruikt worden als betaalmiddel.

Het betreden van een dienstlokaal

Het dragen en/of bezitten van een badge is geen synoniem voor het onaangekondigd betreden van een dienstlokaal. Vóór het betreden van een lokaal - niet behorend tot de eigen dienst - dient men zich aan te melden en te wachten tot de toegang wordt verleend. Alle toegangspogingen worden geregistreerd.

Wees steeds waakzaam

Er wordt tevens gevraagd steeds waakzaam te zijn ten opzichte van personen die zich niet kunnen identificeren in een ruimte die niet toegankelijk is voor het publiek (bijv. patiënten die meestappen in de lift naar verdieping -1 of een dienstlokaal).

Badge zorgvuldig bewaren

Gelet op al wat u kan en moet doen met uw badge, dient u deze even zorgvuldig te bewaren en gebruiken als uw bankkaart en uw huissleutel. De badge mag niet uitgeleend worden en dient enkel voor persoonlijk gebruik.

Wat bij verlies of beschadiging?

Bij verlies, beschadiging of diefstal van uw badge, moet u dienst HR hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Op die manier kunnen we tijdig de nodige maatregelen treffen om uw badge te deactiveren. Na het deactiveren van uw badge hebben onbevoegden geen toegang tot het terrein, het ziekenhuisgebouw, het materiaal en de patiëntendossiers. U kan bij dienst HR op weekdagen terecht van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Na afloop van de stage

Na afloop van uw stage dient u de badge terug in bij de dienst HR. Bij het niet inleveren van uw badge binnen een termijn van 7 kalenderdagen, na afloop van uw stage, zal het ziekenhuis u een kost aanrekenen van 50 euro.

Auteur: dienst HR

Laatste wijziging: 9.02.2022