Vlaanderenis werk

MyWorkAndMe

Als werknemer van het AZ Alma krijgt u toegang tot de portaalsite MyWorkAndMe van SD Worx. Eénmaal u aangemeld bent op de portaalsite kunt u de toepassingen Mijn Loon en eBloxHR raadplegen.

U kunt zich aanmelden op de portaalsite MyWorkAndMe met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Indien u problemen ondervindt bij het aanmelden, gelieve contact op te nemen met de dienst HR.

Mijn Loon

Via deze toepassing kunt u al uw loondocumenten (waaronder uw loonbrief, fiscale fiche, individuele rekening, vakantie- en tewerkstellingsattest, etc.) digitaal raadplegen.

eBloxHR

eBloxHR is een onlinetoepassing die het AZ Alma aankocht om bepaalde HR processen te digitaliseren met als uiteindelijk doel om u als medewerker of arts meer transparantie te kunnen bieden, dit in onder andere uw bijscholingsdossier. Dit systeem zal de organisatie, planning en registratie van de opleidingsinspanningen niet alleen efficiënter laten verlopen, het brengt daarnaast ook heel wat voordelen met zich mee voor u als arts of medewerker.

Voordelen

  • U krijgt een eigen profiel op het portaal waarmee u 24/24u en 7/7d toegang heeft tot de verschillende toepassingen. Ook van thuis uit kunt u de toepassingen raadplegen, mits u over een PC, tablet of smartphone met internetverbinding beschikt.
  • U kunt het intern vormingsaanbod op elk gewenst moment makkelijk en snel digitaal raadplegen.
  • U kunt zich inschrijven op de deelnemerslijst van een interne vorming of u kunt een externe vormingsaanvraag indienen.
  • U kunt de status opvolgen van uw inschrijving of vormingsaanvraag.
  • U kunt onmiddellijk zien welke vormingen u verplicht dient te volgen in functie van het behalen van een bepaalde doelstelling en binnen welke periode dit dient te gebeuren.
  • Bij het succesvol beëindigen van een klassikale opleiding en/of een e-learningmodule zal u een bijscholingsattest terugvinden in uw individueel ontwikkeloverzicht.

Auteur: dienst HR

Laatste wijziging: 2.07.2019