Vlaanderenis werk

Inclusieve onderneming

AZ Alma ontving van Sterpunt Inclusief Ondernemen een ‘Referentiebewijs Inclusief Ondernemen’ voor haar inspanningen om werkzoekenden die het wat moeilijker hebben op de arbeidsmarkt (zoals bijvoorbeeld laaggeschoolden, anderstaligen en/of mensen met een beperking) aan een job te helpen. Inclusieve ondernemers werken rechtstreeks mee aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN waaronder armoede bestrijden, levenslang leren, economische groei en behoorlijk werk en ongelijkheid verminderen. 

AZ Alma is één van de ruim 1.400 bedrijven in Vlaanderen en Brussel die een Referentiebewijs Inclusief Ondernemen ontvingen. Inclusieve ondernemingen zijn bedrijven waarbinnen elke medewerker telt en op zijn/haar eigen manier bijdraagt aan de kernopdracht van het bedrijf. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in een inclusieve onderneming een intensieve en specifieke begeleiding aangeboden door 'de Werkplekarchitecten'. Door de werkvloer open te stellen voor stages (werkplekleren) bood AZ Alma hen de kans om werkervaring op te doen. Onze HR-partner Compaan zorgde voor de begeleiding om elke werkervaring tot een succes te maken. Zo streeft ook AZ Alma naar het doel dat Vlaanderen vooropzette: 76% werkzaamheidsgraad in 2020. 

“De medewerkers en de andere stakeholders van deze bedrijven mogen echt wel weten dat hun bedrijf moeite doet om de beschikbare mensen op de arbeidsmarkt een geschikte werkplek te bezorgen in hun onderneming,” meent Bert Boone, dagelijks bestuurder van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Referentiebewijs inclusieve onderneming 2018 (PDF)

Auteur: dienst HR

Laatste wijziging: 2.07.2019