Vlaanderenis werk

Inclusieve onderneming

AZ Alma ontving ook nu weer van Sterpunt Inclusief Ondernemen een ‘Referentiebewijs Inclusief Ondernemen’ voor haar inspanningen om werkzoekenden die het wat moeilijker hebben op de arbeidsmarkt (zoals bijvoorbeeld laaggeschoolden, anderstaligen en/of mensen met een beperking) aan een job te helpen.

Inclusieve Onderneming

Auteur: dienst HR

Laatste wijziging: 22.11.2019