Vlaanderenis werk

Vrijwilligers

De vrijwilliger is iemand met een warm hart die zich belangeloos inzet voor onze zieken en tegemoet komt aan de noden en de wensen van de zorgbehoevende en zijn familie. Een vrijwilliger is uniek met zijn eigen capaciteiten en kwaliteiten. Door zijn toegewijde gedrevenheid, passie en geduld betekent de vrijwilliger een meerwaarde voor het ziekenhuis.

De vrijwilliger is iemand met een warm hart die zich belangeloos inzet voor onze zieken en tegemoet komt aan de noden en de wensen van de zorgbehoevende en zijn familie. Een vrijwilliger is uniek met zijn eigen capaciteiten en kwaliteiten.

Door zijn toegewijde gedrevenheid, passie en geduld betekent de vrijwilliger een meerwaarde voor het ziekenhuis. We helpen vrijwilligers graag om binnen ons ziekenhuis te zoeken naar een zinvolle activiteit waarin zij samen met anderen voor onze zieken en hun familie veel kunnen betekenen.

In die zin worden vrijwilligers zoveel mogelijk ingezet op plaatsen waar zij, door hun gevarieerd aanbod van diensten, een extraatje betekenen bovenop de professionele inzet van medici, paramedici en anderen.

Ons aanbod

  • Samen met de coördinator wordt nagegaan welke activiteiten bij uw interessesfeer aansluiten.
  • Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin doelstelling, verzekering, zwijgplicht en onkostenvergoeding vervat zijn. Op weg van en naar het ziekenhuis bent u verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid.
  • De afsprakennota omvat de aard, de frequentie en de omvang van het vrijwilligerswerk. Ook de proefperiode, tijdsbesteding, inspraak en vorming worden hierdoor geregeld. Er wordt duidelijk afgesproken wat binnen de geplande activiteiten mag en niet mag.
  • We engageren ons tot het organiseren en ondersteunen van vorming. Ook informele initiatieven sluiten hierbij aan.

Contactpersoon

Heeft u vragen omtrent vrijwilligerswerking in ons ziekenhuis of bent u bereid zich als vrijwilliger te engageren, neem dan vrijblijvend contact op met ons.

De coördinator vrijwilligerswerking kunt u telefonisch contacteren op het nummer 09 310 14 95 of door te mailen naar vrijwilligerswerking@azalma.be.

Interesse in vrijwilligerswerk? Ga dan naar de jobsite van AZ Alma.

Auteur: Vrijwilligerswerking

Laatste wijziging: 2.07.2019