Vlaanderenis werk

Vrijwilligers

Een vrijwilliger is iemand met een warm hart die zich belangeloos inzet voor onze zorgvragers. Deze mensen komen tegemoet aan de noden en de wensen van de zorgbehoevende en zijn naasten. Een vrijwilliger is uniek in hun eigen capaciteiten en kwaliteiten. Door hun toegewijde gedrevenheid, passie en geduld betekent de vrijwilliger een meerwaarde voor het ziekenhuis.

AZALMA2020083 LR

We helpen vrijwilligers graag om binnen ons ziekenhuis te zoeken naar een zinvolle activiteit waarin zij samen met anderen voor onze zieken en hun familie veel kunnen betekenen.
In die zin zetten we vrijwilligers zoveel in op plaatsen waar zij, door hun gevarieerd aanbod van diensten, een extraatje betekenen bovenop de professionele inzet van medici, paramedici en anderen.

Ons aanbod

  • Samen met de coördinator gaan we na welke activiteiten bij de interessesfeer aansluiten.
  • We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af waarin doelstelling, verzekering, zwijgplicht en onkostenvergoeding vervat zijn. Op weg van en naar het ziekenhuis bent u verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid.
  • De afsprakennota omvat de aard, de frequentie en de omvang van het vrijwilligerswerk. Ook de proefperiode, tijdsbesteding, inspraak en vorming worden hierdoor geregeld. We spreken duidelijk af wat binnen de geplande activiteiten mag en niet mag.
  • We engageren ons tot de organisatie en ondersteuning van vormingen. Ook informele initiatieven sluiten hierbij aan.

Contactpersoon

Heeft u vragen omtrent vrijwilligerswerking, neem dan vrijblijvend contact op met ons. De coördinator kunt u bij voorkeur per mail contacteren: vrijwilligerswerking@azalma.be. Bellen kan op het nummer 09 310 14 95. Ook op de jobsite van AZ Alma vindt u meer informatie.

Auteur: Vrijwilligerswerking

Laatste wijziging: 17.11.2022