Vlaanderenis werk

Documenten

Onthaalmap voor studenten

Studenten die stage lopen in AZ Alma kunnen in de onthaalmap algemene informatie terugvinden over het ziekenhuis. U vindt er ook informatie omtrent ziekte, arbeidsongevallen, badges, kleedkastjes, etc. in terug.

Brochure - Onthaalmap voor studenten

Stagemappen per zorgeenheid

Specifieke informatie over de zorgeenheid waar u stage loopt kan u terugvinden in de stagemappen van de betreffende zorgeenheid.

Werkpostfiches en risicoanalyses

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar u stage loopt en dat u de veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Raadpleeg de werkpostfiches en risicoanalyses.

Feedbackformulier studenten

In AZ Alma gebruiken wij een uniform feedbackformulier voor alle studenten verpleegkunde en vroedkunde. Gelieve het feedbackformulier mee te brengen op de eerste dag van uw stage en uw doelstellingen op pagina 2 vooraf in te vullen.

Feedbackformulier - Student verpleegkunde en vroedkunde

Auteur: Begeleidingsverpleegkundige stagiairs

Laatste wijziging: 28.03.2022