Vlaanderenis werk

Documenten

Infobrochure

Studenten die stage lopen in AZ Alma kunnen in onze studentenbrochure algemene informatie terugvinden over het ziekenhuis. Verder vindt u er ook de procedures omtrent ziekte, arbeidsongevallen, badges, kleedkastjes, etc. in terug.

Infobrochure - Onthaalmap voor studenten

Stagemappen per zorgeenheid

De specifieke informatie over de zorgeenheid waar u stage loopt kunt u terugvinden in de stagemappen van de betreffende Zorgeenheid.

Werkpostfiches en risicoanalyses

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke risico's van de dienst waar u stage loopt en dat u de veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Raadpleeg het overzicht met werkpostfiches of risicoanalyses.

Feedbackformulier studenten

In AZ Alma gebruiken wij een uniform feedbackformulier voor alle studenten verpleegkuden en vroedkunde. Gelieve het feedbackformulier mee te brengen op de eerste dag van uw stage en uw doelstellingen op pagina 2 vooraf in te vullen.

Feedbackformulier - student verpleegkunde en vroedkunde

Auteur: begeleidingsverpleegkundige stagiairs

Laatste wijziging: 3.10.2018