Vlaanderenis werk

Kwaliteit van de zorg

Voor AZ Alma is de kwaliteit van de geboden zorg belangrijk. Dat staat duidelijk vermeld in de missie van ons ziekenhuis: "samen met patiënten en zorgverleners werken wij in wederzijds vertrouwen en openheid aan de uitbouw van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in onze regio".

Kwaliteitsindicatoren

Het werken met kwaliteitsindicatoren stelt ons in staat onze eigen resultaten beter te begrijpen en onze zorg voor u verder te verbeteren.

Door gebruik te maken van de indicatoren uit het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²), een initiatief waaraan AZ Alma actief meewerkt, kunnen we onze eigen resultaten vergelijken met de resultaten van andere Vlaamse ziekenhuizen.

Meer informatie over het project vindt u terug op de website Zorgkwaliteit.be.

Resultaten Zorginspectie

AZ Alma is, in afwachting van de afronding van het accrediteringsproces, onderworpen aan inspectiebezoeken van Zorginspectie en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De verslagen van deze inspectiebezoeken zijn openbaar en kan u raadplegen op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Inspectieverslag - Suïcidepreventie - 18 oktober 2021
Inspectieverslag - Cardiaal zorgtraject - 14 maart 2019
Inspectieverslag - Ziekenhuisbreed toezicht - 31 augustus 2018
Inspectieverslag - Chirurgisch en internistisch zorgtraject - Tweede ronde - 30 augustus 2018
Inspectieverslag - Internistisch zorgtraject check 2 - 30 oktober 2015
Inspectieverslag - Internistisch zorgtraject - 18 mei 2015

Auteur: dienst Kwaliteit en innovatie

Laatste wijziging: 16.01.2023