Vlaanderenis werk

Ontslag

Algemeen

De arts die u behandelt beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Het ontslag wordt normaal voorzien in de voormiddag voor 11.00 uur. Bespreek tijdig uw ontslag met uw naaste omgeving, uw familie en/of maatschappelijk werkers. Zo kan er voor vervoer, thuisopvang of begeleiding gezorgd worden.

Adviezen en medisch verslag

Voor u het ziekenhuis verlaat, krijgt u eerst nog een aantal adviezen. Dit is praktische informatie over uw medicatie, dieet, controlebezoek bij de huisarts of behandelende arts, organisatie van de thuiszorg, etc. Voor uw huisarts krijgt u een beknopt medisch verslag mee. Een uitgebreid rapport wordt hem of haar later toegestuurd.

Vraag aan uw behandelend arts, voor uw vertrek, om de nodige formulieren in te vullen voor het ziekenfonds (attest arbeidsongeschiktheid) of de hospitalisatieverzekering.

Toestemming van uw behandelend arts

U mag het ziekenhuis nooit verlaten zonder toestemming van uw behandelend arts. Gebeurt dit om een of andere reden toch, dan moet u een verklaring ondertekenen dat u op eigen verantwoordelijkheid handelt.

Coronapatiënten

Bent u COVID-19 patiënt en mag u het ziekenhuis verlaten? Dan zijn de richtlijnen die u via onderstaande link kan raadplegen heel nuttig voor u en uw familie (of mantelzorgers).

COVID-19 - Ontslaginformatie voor de patiënt

Auteur: dienst onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 8.10.2020