Vlaanderenis werk

Kamerkeuze

Bij de voorinschrijving of uiterlijk op de dag van uw opname wordt u een opnameverklaring voorgelegd waarbij u aanduidt welke kamer u verkiest. Uw kamerkeuze heeft geen invloed op de verstrekte verpleegkundige of medische behandeling of verzorging. Uw kamerkeuze is wel bepalend voor de kostprijs van uw verblijf in het ziekenhuis.

Kamer

Mogelijkheden

U kan kiezen tussen:

  • Een meerpersoonskamer (twee of meer personen)
  • Een éénpersoonskamper
  • Een rooming-in kamer
  • Een luxekamer

De dienst Inschrijvingen houdt rekening met uw keuze of voorkeur. Als de door u gevraagde kamer niet onmiddellijk beschikbaar is, kan het gebeuren dat wij verplicht zijn u tijdelijk op een meerpersoonskamer op te nemen. Bij het vrijkomen van de kamer van uw keuze zal die u alsnog aangeboden worden.

De kamerkeuze is in belangrijke mate bepalend voor de kostprijs van uw verblijf in het ziekenhuis. Zo zal voor het verblijf in een éénpersoonskamer of luxekamer een hogere kostprijs aangerekend worden. Bovendien zal een hoger supplement op de honoraria aangerekend (max. +150%) worden.

AZ Alma speelt met bovenstaande maatregel in op de huidige context van overheidsbesparingen en ondersubsidiëring. De overheid stelt immers onvoldoende middelen ter beschikking om alle kosten te dekken en nieuwe projecten te faciliteren. AZ Alma zal met deze verhoging een aantal niet of onvoldoende betoelaagde innovatieve projecten financiëren. Een aantal van deze projecten is van groot belang om ook in de toekomst veilige en goede patiëntenzorg blijvend te garanderen.

Uitzondering

Er worden geen extra kosten aangerekend voor het verblijf op een éénpersoonskamer indien:

  • door de behandelende arts beslist wordt dat uw gezondheidstoestand dit vereist;
  • uw opname geschiedt op de dienst Intensieve zorg;
  • wanneer u, vanwege onbeschikbaarheid van bedden, door de dienst Inschrijvingen op een éénpersoonskamer gehospitaliseerd wordt.

Voor meer informatie omtrent deze uitzondering kan u terecht bij de dienst Inschrijvingen.

Opnameverklaring voor klassieke opname
Opnameverklaring voor opname in dagziekenhuis
Toelichting bij de opnameverklaring
Overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten

Overnachten van familieleden

In bepaalde omstandigheden kan op een éénpersoonskamer - als uw gezondheidstoestand dit vereist - een familielid overnachten. Meer informatie hierover kan u te allen tijde bekomen bij de dienst Inschrijvingen. Informatie omtrent de kostprijs kan u raadplegen in de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten.

Uw kamernummer

Vermeld aan uw bezoek steeds uw volledig kamernummer: het blok, de verdieping en het kamernummer. Indien u enkel het kamernummer doorgeeft, zijn er namelijk verschillende mogelijkheden op de andere verdiepen.

Bijvoorbeeld: C3.301.

  • 'C' staat voor het blok.
  • '3' is de verdieping.
  • '301' is het kamernummer.

Auteur: dienst Onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 10.06.2021