Vlaanderenis werk

PET/CT ambulant

Gewoon
verzekerd
Verhoogde tegemoetkoming Niet aangesloten
bij een mutualiteit
Geneesmiddelen € 10,00 € 5,00 € 50,00
Honoraria
Prestatie PET 442971 € 8,68 € 0 € 184,20
Prestatie accreditering € 0 € 0 € 0,66
Fludeoxyglucose F-18-747574 € 12,10 € 8,00 € 60,00
Bijk hon PET € 0 € 0 € 162.15
Raadpleging hon remgeld € 12,00 remgeld € 3,00 € 27,25
CT tomografie 459896 € 2,48 € 0 € 242,27
Con hon CT 460795 € 7,44 € 2,97 € 28,08
Forf hon med beeldvorming 461016 € 0 € 0 € 45,84
Totaal € 52,70 € 18,97 € 800,45

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 28.05.2024