Vlaanderenis werk

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Gewoon verzekerd Verhoogde tegemoetkoming
Verblijfskost € 30 € 2
Geneesmiddelen ± € 37 ± € 37
Implantaten en hulpmiddelen € 0 € 0
Honoraria1 € 308 € 0
Supplement2 € 0 € 0
Diversen3 € 42 € 42
Totaal4 ± € 417 ± € 81

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 28.05.2024