Vlaanderenis werk

Knieprothese (één ingreep per verblijf)

Kostenraming

prestatienummer: 290286
vermoedelijke ligduur: 4 dagen

Gewoon verzekerd WIGW niet-verzekerd (privaat)
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Verblijfskost € 109 € 289 € 25 € 205 € 1.750 € 1.930
Geneesmiddelen ± € 80 ± € 80 ± € 80 ± € 80 ± € 155 ± € 155
Implantaten en hulpmiddelen € 800 € 800 € 800 € 800 € 4.000 € 4.000
Honoraria1 € 55 € 55 € 20 € 20 ± € 2.000 ± € 2.000
Supplement2 € 0 ± € 2.700
€ 0 ± € 2.700
€ 0 ± € 2.700
Diversen3 naar verbruik
Totaal ± € 1.050
± € 3.930
± € 925
± € 3.800
± € 8.000
± € 11.000
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
  4. Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
  5. Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 30.11.2022