Vlaanderenis werk

Hospitalisatieverzekering

Sommige ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen komen tegemoet in de supplementaire kosten bij opname en dagopname. De betere hospitalisatieverzekering dekt meestal ook de voor- en nabehandelingkosten verbonden aan de opname.

Informeer u goed op voorhand in verband met uw hospitalisatieverzekering. De inhoud van de polissen alsook de procedure van aangifte kunnen onderling sterk verschillen.

Voor de meeste verzekeringen moet bij opname door de behandelende arts een medisch attest ingevuld worden. Breng dit attest mee op het ogenblik van de opname zodat dit zeker ingevuld is bij het ontslag.

Een aantal verzekeringen rekenen de ziekenhuiskosten rechtstreeks af met het ziekenhuis en vragen u om voor de opname of uiterlijk op datum van de opname en/of spoedopname met hen contact op te nemen. Na contactname met uw verzekering volstaat het meestal uw badge voor te leggen opdat de medewerkers van de dienst inschrijvingen de rechtstreekse afrekening tot stand kunnen brengen.

Aanvaarde verzekeringskaarten

DKV Medi-Card

Geef bij opname uw DKV Medi-Card meteen aan de medewerker van de dienst Inschrijvingen. De medewerker zal u de verzekeringspapieren van DKV meegeven. Deze moeten door u vervolledigd worden en opgestuurd worden naar DKV. Dit kan online of via de post. De oplegkosten worden, mits akkoord van de verzekeringsmaatschappij, rechtstreeks verrekend.

Assurcard

Geef bij opname uw Assurcard steeds aan de medewerker van de dienst Inschrijvingen. De oplegkosten worden, na akkoord van de verzekeringsmaatschappij, rechtstreeks verrekend. Meld steeds op voorhand de opname aan uw verzekering per e-mail, telefoon of via de kiosk in het ziekenhuis (verschillende procedure per verzekering).

Medi-Assistance (Fortis AG en AXA)

Neem steeds op voorhand contact op met de verzekeringsmaatschappij via het telefoonnummer dat op de badge staat. De oplegkosten worden, na overhandiging van het door u ondertekende akkoord van Medi-Assistance, rechtstreeks met de maatschappij verrekend.

Auteur: dienst Onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 24.10.2019