Vlaanderenis werk

Pompvulling pijntherapie

Gewoon
verzekerd
Verhoogde tegemoetkoming Niet aangesloten
bij een mutualiteit
Geneesmiddelen1 variabel variabel variabel
Bereidingskost € 25,00 € 25,00 € 25,00
Raadpleging 102535 geen derdebetalende € 27,06 € 27,06 € 27,06
Teruggave via getuigschrift van de raadpleging bij de factuur via uw mutualiteit € -15,06 € -24,06 € 0,00
Pompvulling 3542922 € 0,00 € 0,00 € 33,00
Totaal zonder de verbruikte medicatie en pompvulling terugbetaalbaar € 37,00 € 28,00 € 85,06

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 28.05.2024