Vlaanderenis werk

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens in het ziekenhuis en is contactpersoon voor alle vragen rond privacy en de toepassing van de Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Aanspreekpunt voor informatie

Gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in een Europese verordening genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening legt een aantal basisregels vast waaraan we ons als ziekenhuis moeten houden. In AZ Alma worden uw persoonsgegevens te allen tijde op een verantwoorde en integere manier verwerkt.

Gedetailleerde informatie kan u terugvinden in ons beleid voor gegevensbescherming. Met deze tekst lichten we toe op welke manier we de rechten en vrijheden van patiënten, medewerkers en andere betrokkenen vrijwaren wanneer we persoonsgegevens verwerken.

Beleid voor gegevensscherming

Uw rechten

We willen u zo helder mogelijk informeren over de rechten die u kan uitoefenen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over uw rechten kan u terugvinden op de pagina privacyrechten van de patiënt.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de Europese privacywetgeving (AVG) en het uitoefenen van uw rechten kan u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming.

Auteur: functionaris voor gegevensbescherming

Laatste wijziging: 23.10.2019