Vlaanderenis werk

Enkele afspraken

Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele afspraken houdt. Goede afspraken scheppen vertrouwen en openheid en stellen onze zorgverleners in staat u de beste zorg te verstrekken.

U geeft juiste informatie over uw identiteit

Om uzelf en andere patiënten te beschermen, moet u zich correct identificeren in het ziekenhuis. Dit is nodig om misbruik te voorkomen en te vermijden dat gegevens onder de verkeerde naam worden vastgelegd in het medisch dossier. We vragen uw wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals uw identiteitskaart.

U verleent uw medewerking

De zorgverlener mag van u verwachten dat u juiste en volledige informatie geeft over uw gezondheidstoestand en uw medicatiegebruik. Alleen zo is de zorgverlener in staat u zo goed mogelijk te behandelen. Als patiënt hebt u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd. Volg de adviezen van uw arts dus goed op en verleen uw medewerking aan de zorgverleners. Kom ook uw afspraken na. Als u onvoorzien verhinderd bent, verwittig dan zo snel mogelijk uw arts.

U behandelt materialen met zorg

Draag zorg voor het materiaal in het ziekenhuis, breng geen beschadiging of vervuiling toe. Laat ook geen materiaal rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak. Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel en houd gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes netjes. Uw eigen waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat u het best thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

U leeft de huisregels na

Als patiënt respecteert u de privacy en de rust van uw medepatiënten. Elke patiënt kijkt uit naar bezoek. Maar om de rust en veiligheid in het ziekenhuis te garanderen, moeten bezoekers de bezoekuren respecteren.

Er geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis. Roken is enkel toegestaan in de twee rookzones buiten het ziekenhuis: voor de ingang of aan de dienst Spoedgevallen. Sigarettenpeuken horen thuis in de asbakken.

20220114 103409
20220114 103230

U respecteert de zorgverleners

Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging.

U betaalt voor uw behandeling

Het ziekenhuis heeft recht op betaling voor de verstrekte zorg. Wij proberen het zo te regelen dat u zich over de betaling zo weinig mogelijk zorgen hoeft te maken. Hiervoor moet u wel uw verzekeringsgegevens meebrengen naar het ziekenhuis. Bij een opname krijgt u ook een verklaring met uw kamerkeuze en de financiële voorwaarden. Stel gerust vragen als u meer informatie wenst.

Auteur: Ombudsdienst

Laatste wijziging: 19.01.2022