Vlaanderenis werk

Een klacht melden

De ombudspersoon heeft een neutrale en onafhankelijke positie. Hij of zij bemiddelt tussen zorgverstrekkers en patiënten, luistert naar alle betrokken partijen en tracht om met de partijen tot een oplossing te komen. Elke klacht wordt behandeld en beantwoord. Uw ervaringen helpen ons immers de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Gegevens aanbrenger van de klacht (niet in te vullen indien u zelf de patiënt bent)

Gegevens patiënt

Na ontvangst van uw klacht zal de ombudspersoon met u contact opnemen om uw klacht verder te behandelen volgens de wettelijk voorgeschreven procedures.

Auteur: Ombudsdienst

Laatste wijziging: 11.05.2023