Vlaanderenis werk

Communicatiecode

AZ Alma hecht veel belang enerzijds aan het respect voor de privacy van zijn patiënten en anderzijds aan het beroepsgeheim van zijn artsen en medewerkers. Om die reden werd een communicatiecode ingevoerd bij de vraag naar de medische toestand van een persoon.

Beroepsgeheim

Familie en aanverwanten willen graag horen hoe het met hun naaste gaat. In het ziekenhuis zijn onze zorgverleners echter gebonden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat we niet zomaar informatie over de medische toestand van de patiënt kunnen meedelen aan eender welk familielid.

Bijkomende maatregel

We wensen het respect voor de privacy van onze patiënten nog te versterken, door personen die telefonisch naar de gezondheidstoestand van de patiënt informeren, naar een unieke communicatiecode te vragen.

  • Bij opname in het ziekenhuis zal de patiënt via de dienst Spoedgevallen, via de dienst Onthaal en inschrijvingen of via de zorgeenheid een formulier met deze communicatiecode ontvangen.
  • Deze code is voor iedere patiënt verschillend. De patiënt kan deze code overhandigen aan de personen van wie hij/zij het goed vindt dat ze telefonisch naar zijn gezondheidstoestand informeren.

Enkel en alleen aan naasten van de patiënt die deze communicatiecode kunnen voorleggen, zal informatie meegedeeld worden. Op die manier weten onze medewerkers met vrij grote zekerheid dat ze de rechtmatige persoon informeren. We hopen op uw begrip hiervoor.

Auteur: Dr. Orban A.

Laatste wijziging: 27.05.2019