Vlaanderenis werk

Veiligheid

Een ziekenhuis is een publiek gebouw waar veel mensen over de vloer komen. Hierdoor bestaat het risico dat waardevolle voorwerpen of geld ontvreemd worden. Bij lichamelijke en/of materiële schade kan u zich wenden tot het directiesecretariaat.

Patiëntveiligheid

AZ Alma neemt voortdurend maatregelen ter voorkoming van kleine criminaliteit, zoals: diefstal, vandalisme en agressie. Dit gebeurt in nauw overleg met de lokale politieoverheid.

Ook u als patiënt kan meewerken aan de veiligheid in het ziekenhuis door:

  • geen contant geld of waardevolle voorwerpen bij u te houden op de kamer;
  • uw wagen degelijk af te sluiten en geen waardevolle voorwerpen achter te laten;
  • elke vorm van vreemd gedrag steeds te melden aan de hoofdverpleegkundige.

Belangrijk: neem zelf geen initiatieven die uw veiligheid in het gedrang kunnen brengen.

Slachtoffer van criminaliteit of agressie?

Indien u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis slachtoffer bent van criminaliteit of agressie, dan vragen wij u om dit meteen te melden aan de hoofdverpleegkundige van uw zorgeenheid. De hoofdverpleegkundige brengt de dienst Veiligheid en milieu meteen op de hoogte van uw melding.

Lichamelijke of materiele schade

AZ Alma is verzekerd tegen lichamelijke en materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. Benadeelden kunnen zich wenden tot het directiesecretariaat.

Verzekeraar: Amma
Polisnummer: 2023973

Patiëntidentificatie

  • Hou het identificatiebandje aan tot u uit het ziekenhuis ontslagen bent. Vraag om een nieuw bandje wanneer de gegevens niet meer leesbaar zijn of wanneer het afgenomen werd.
  • Onze medewerkers zullen regelmatig uw naam, voornaam en geboortedatum vragen. Dit is niet omdat ze uw naam steeds vergeten, maar om extra te controleren dat ze de juiste patiënt voor zich hebben.
  • Let er ook zelf op dat men uw naam vraagt wanneer u een onderzoek of ingreep ondergaat, wanneer men u geneesmiddelen toedient of wanneer u naar een andere afdeling verhuist. Toon dan spontaan uw identificatiebandje.

Auteur: dienst Veiligheid en milieu

Laatste wijziging: 29.11.2019