Vlaanderenis werk

Inschrijven

In ons ziekenhuis is contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten Spoedgevallen. Contactregistratie is ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst Nucleaire geneeskunde).

Inschrijven

Daarom dient u zich telkens vòòr het ambulant contact aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Aanmelden bij afspraak

  • U gaat naar de dienst Inschrijvingen
  • U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
  • Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of in geval van bijkomende vragen, krijgt u een etiket met een nummer op. In dat geval neemt u plaats in de wachtzaal tot uw ticketnummer en het loketnummer verschijnen
  • Indien uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak dan zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
  • U gaat naar uw afspraak
  • U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Belangrijk

  • Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen.
  • Het ziekenhuis is verplicht om bij elke aanmelding voor behandeling uw identiteitskaart in te lezen.
  • Mogen wij u vragen om 15 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn? U dient rekening te houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om zich aan te melden.

Aanmelden bij opname

Voorinschrijving

Er bestaat een mogelijkheid om de inschrijving van uw opname op voorhand te regelen op de dienst Inschrijvingen. Daar ontvangt u informatie over de kosten van uw opname, uw kamerkeuze en worden de administratieve formaliteiten geregeld. Op die manier kan de wachttijd, op de dag van uw opname, tot een minimum beperkt worden.

Wanneer uw opname telefonisch of door uw huisarts werd afgesproken, vragen wij u om contact op te nemen met de dienst Inschrijvingen of om het voorinschrijfformulier in te vullen en ons te bezorgen.

Het is belangrijk dat de dienst Inschrijvingen uw kamerkeuze op voorhand kent, dit om maximaal tegemoet te komen aan uw wensen. Het is meestal niet mogelijk om op het ogenblik van uw opname zelf nog in te spelen op een kamerwijziging.

Inschrijving

Op de dag van uw opname meldt u zich aan via de kiosk bij de dienst Inschrijvingen. Gelieve het afgesproken uur van opname te respecteren. Kom niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat, zodat alle geplande onderzoeken en behandelingen op tijd kunnen plaatsvinden.

De medewerkers van de dienst inschrijvingen zullen u helpen bij de administratieve regelingen en u nuttige informatie verstrekken over de kosten verbonden aan uw opname en kamerkeuze.

Meldingsplicht IGO

Indien u een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt moet u op voorhand aan de Federale Pensioendienst melden dat u uw hoofdverblijfplaats voor meer dan 21 opeenvolgende dagen verlaat, maar wel nog steeds in België verblijft. Een hospitalisatie langer dan 21 dagen valt ook onder deze meldingsplicht.

Indien u 65 jaar of ouder bent én langer dan 21 dagen gehospitaliseerd bent én een IGO ontvangt, dient u een medisch attest aan uw behandelend arts te vragen waarop uw hospitalisatieperiode wordt vermeld. Het medisch attest moet u nadien bezorgen aan de Federale Pensioendienst. Dit kan:

Uw inkomensgarantie voor ouderen (IGO) kan ten onrechte geschorst worden indien de Federale Pensioendienst niet op de hoogte is van uw langdurige hospitalisatie.

Auteur: dienst Onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 25.09.2020