Vlaanderenis werk

Patiënt als copiloot voor kwaliteitsvolle zorg

AZ Alma wil zich volop toespitsen op het bieden van veilige, kwalitatieve zorg met een hart. Ook u, als patiënt of als familielid, kan hier uw steentje bijdragen. Heeft u zelf tips om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren? Aarzel dan niet ons te contacteren op accreditatie@azalma.be.

Draag steeds uw identificatiearmband

Elke patiënt is uniek. Het verlenen van zorg aan de juiste patiënt is de essentie van veilige zorg. Een verkeerde identificatie kan zware gevolgen hebben. Daarom vragen wij u om steeds uw identificatiearmband te dragen. U mag de armband pas uitdoen wanneer u het ziekenhuis verlaat.

U kan ons helpen door volgende acties uit te voeren: 

  • Controleer de gegevens op uw identificatiearmband en/of uw patiëntenetiketten.
  • Uw naam, voornaam en geboortedatum meedelen wanneer dit gevraagd wordt.
  • Toon uw identificatiearmband bij de toediening van medicatie, voorafgaand aan een ingreep, etc.
  • Heeft u geen identificatiearmband of is deze niet meer leesbaar? Meld dit aan een verpleegkundige.
  • Besteed extra aandacht aan het armbandje van uw baby of kind.

Bezorg ons steeds alle informatie

Om veilige zorg te kunnen verlenen dienen we alle relevante en nuttige informatie van u te ontvangen. We vragen met aandrang om geen informatie achter te houden en steeds alle symptomen of verschijnselen te vermelden - ook wanneer deze op het eerste zicht onbelangrijk blijken te zijn.

• Vermeld steeds alle allergieën die u heeft (voeding, medicatie, etc.)
• Laat het ons weten indien u ooit flebitis of een - diepe veneuze - trombose doormaakte.
• Laat het ons weten indien u een kwetsbare huid heeft en/of eerder een doorligwonde had.

Informeer ons over uw medicatie

Bezorg ons steeds een actuele medicatielijst en controleer die samen met ons bij elke opname of bij elk contact. Stel bovendien, samen met uw huisarts, apotheker, arts-specialist of (thuis-)verpleegkundige, een volledig medicatieschema op.

Daarnaast kan u ons helpen door volgende acties uit te voeren:

  • Vraag voldoende informatie over medicatie aan de zorgverleners.
  • Breng steeds uw medicatie - of op zijn minst de verpakking - mee naar het ziekenhuis

Vraag ons wat u niet begrijpt

We willen u steeds correct informeren. Het medisch vakjargon is echter niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Indien u vragen heeft of zaken niet begrijpt, aarzel dan niet ons te vragen de zaken te verduidelijken voor u.

• Vraag naar informatie over uw behandeling, uw ingreep, eventuele bijwerkingen, etc.
• Gebeurt er iets onverwacht? Vraag ons dan om uitleg.
• Spreek uw zorgverlener aan indien uw medicatie er anders uitziet dan thuis (het aantal pilletjes, de kleur van de medicatie, naam van de medicatie, etc.)

Help ons infecties te vermijden

De beste manier om de verspreiding van ziekenhuisinfecties en ziektekiemen tegen te gaan, is het nauwgezet toepassen van handhygiëne.

  • Gebruik de alcoholpompjes of was uw handen met water en zeep. Doe dit in het bijzonder na elk toiletbezoek.
  • Bedek bij het niezen uw neus en mond met een papieren zakdoekje dat u nadien onmiddellijk wegwerpt.
  • Spreek uw zorgverlener aan wanneer hij/zij ringen, uurwerken, lange mouwen draagt of wanneer zijn/haar nagels lang, gelakt of kunstnagels zijn.

Auteur: dienst Kwaliteit en innovatie

Laatste wijziging: 24.04.2019