Vlaanderenis werk

Ziekenvervoer

Naar een ander ziekenhuis

Wanneer u voor een gespecialiseerde behandeling naar een ander ziekenhuis overgebracht wordt, dan zijn de kosten van het transport ten laste van AZ Alma, op voorwaarde dat er geen sprake is van een overnachting in het ziekenhuis waar het onderzoek of de behandeling plaats vond.

Moet u in het ander ziekenhuis overnachten of wordt u vanuit het ander ziekenhuis naar huis gestuurd, dan zijn de transportkosten voor uw rekening. Het bedrag dat u uiteindelijk zelf moet betalen hangt af van de tussenkomst van uw ziekenfonds.

Bij ontslag uit het ziekenhuis

Wanneer bij ontslag uit het ziekenhuis een ziekenvervoerder in uw opdracht gecontacteerd wordt, houden onze medewerkers in de mate van het mogelijke, rekening met de geldende afspraken binnen uw ziekenfonds. Als gevolg van uw gezondheidstoestand kan het echter noodzakelijk zijn dat wij beroep doen op een andere, meer gespecialiseerde dienstverlener. De kosten hiervan vallen ten uwe laste.

Overzicht per ziekenfonds

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) heeft per ziekenfonds een overzicht gemaakt van het niet-dringend ziekenvervoer dat wordt terugbetaald, onder welke voorwaarden en voor welk bedrag. Op die manier kan u op voorhand een inschatting maken van hoeveel het ziekenvervoer u gaat kosten.

Auteur: dienst Onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 5.04.2019