Vlaanderenis werk

Nederlandse patiënten

Veel Nederlandse patiënten bieden zich aan voor opname en behandeling in het AZ Alma. De financiële aspecten van de verzorging in België verschillen van die in Nederland. informeer u voorafgaand aan de opname bij uw zorgverzekeraar of ziekenfonds die vaak een toestemming moet verlenen voor opname in het buitenland.

Een geplande opname

AZ Alma heeft met een aantal Nederlandse zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis-Achmea en DSW) afspraken gemaakt over de behandelingen en zorg waarvoor u terecht kunt in AZ Alma. Voor sommige geplande zorgverlening of behandelingen heeft u een goedkeuring nodig van uw zorgverzekeraar. Informeer u goed bij uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar bezorgt u bij een geplande opname:

  • ofwel een garantieverklaring waarin staat dat hij de kosten vergoedt. Daarnaast ontvangt u een factuur voor persoonlijke kosten (telefoon, kamersupplement, etc.)
  • ofwel een formulier S2/E112, en dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor de Belgische verzekerden. U ontvangt dan zelf een factuur voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde honoraria en persoonlijke kosten.

Een dringende of niet geplande opname

In het geval van een dringende of niet geplande opname dringen wij erop aan dat u: 

  • steeds direct contact opneemt met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar (Het telefoonnummer vindt u meestal op de achterzijde van uw verzekeringsbadge). Deze dienst regelt meestal de administratieve formaliteiten met onze ziekenhuisadministratie;
  • als u beschikt over een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) vragen wij u dit document steeds te overhandigen aan de dienst Inschrijvingen. Dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor de Belgische verzekerden. U ontvangt dan zelf een factuur voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde honoraria en persoonlijke kosten.

Auteur: dienst Onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 2.04.2019