Vlaanderenis werk

Verblijfskosten

Verpleegdagprijs en persoonlijk aandeel

Het onderdeel 'Verpleegdagprijs en persoonlijk aandeel' van de verpleegnota omvat alle kosten voor het verblijf en de verzorging. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van de verpleegdagprijs. Maar als patiënt betaalt ook u hiervan een deel, genaamd het persoonlijk aandeel. Dit bedrag is wettelijk bepaald en afhankelijk van uw verzekerbaarheid als rechthebbende in het ziekenfonds. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw kamerkeuze.

Persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs

Ongeacht uw kamerkeuze betaalt u, voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis, per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel. In onderstaande tabel vindt u de wettelijke bepalingen terug (vanaf 01-01-2021).

Persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs 1ste dag Vanaf de 2de dag Vanaf de 91ste dag
Rechthebbende met voorkeurtarief € 5,89/dag € 5,89/dag € 5,89/dag
Kind, persoon ten laste € 33,16/dag € 5,89/dag € 5,89/dag
Langdurig werkloze (alleenstaande of gezinshoofd) en zijn persoon ten laste € 33,16/dag € 5,89/dag € 5,89/dag
Rechthebbende met personen ten laste en hun personen ten laste € 43,84/dag € 16,57/dag € 5,89/dag
Andere rechthebbende € 43,84/dag € 16,57/dag € 5,89/dag

Goed om weten: rechthebbenden op het voorkeurtarief zijn rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfonds. Indien u opgenomen wordt voor een esthetische operatie geldt het principe van derde betaler niet. Bespreek dit op voorhand met uw arts.

Kamerkeuze en bijhorend kamersupplement

Afhankelijk van uw kamerkeuze betaalt u per verpleegdag eveneens een kamersupplement. In onderstaande tabel kunt u de toegepaste kamersupplementen ten laste van de patiënt raadplegen (geldig vanaf 01-12-2022).

Kamersupplement per verpleegdag Luxe-kamer* Eén-persoonskamer Twee-persoonskamer Zaal
Chirurgie - € 55,00 € 0,00 € 0,00
Diagnose - € 55,00 € 0,00 € 0,00
Intensieve zorgen - € 0,00 € 0,00 € 0,00
Geriatrie - € 55,00 € 0,00 € 0,00
Materniteit € 120,00 € 55,00 € 0,00 € 0,00
Pediatrie** - € 55,00 € 0,00 € 0,00
Dagkliniek - € 55,00 € 0,00 € 0,00
SP Locomotorisch € 45,00 € 0,00 € 0,00
SP Neurologisch € 45,00 € 0,00 € 0,00

* het verblijf in een luxekamer en éénpersoonskamer kan aanleiding geven tot de aanrekening van een maximaal supplement van 150% ten opzichte van de verbintenistarieven op de honoraria.
** ouder/kind kamer: er wordt geen kamersupplement aangerekend maar wel logieskosten. Indien een éénpersoonskamer geëist wordt kan dit aanleiding geven tot de aanrekening van een maximaal supplement van 150% ten opzichte van de verbintenistarieven op de honoraria.

Goed om weten: AZ Alma factureert de dag van opname en de dag van vertrek als één enkele dag, behalve als u opgenomen wordt voor 12.00 uur en vertrekt na 14.00 uur. Wanneer aan deze dubbele voorwaarde is voldaan dan worden twee dagen aangerekend, met uitzondering van het wettelijk persoonlijk aandeel in de ligdagprijs waarvoor op de dag van ontslag 0 euro wordt aangerekend.

Geneesmiddelenforfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen

Elke patiënt betaalt per verpleegdag eveneens een wettelijk geneesmiddelenforfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen ongeacht hoeveel u ervan verbruikt of het soort kamer waarin u verblijft.

Per dag en ongeacht het kamertype: € 0,62

Ga terug naar Mijn verpleegnota/factuur.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 30.11.2022