Vlaanderenis werk

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Kostenraming

Vermoedelijke ligduur: 12 weken (5 dagen per week)

Gewoon verzekerd WIGW
Verblijfskost € 30 € 2
Geneesmiddelen ± € 37 ± € 37
Implantaten en hulpmiddelen € 0 € 0
Honoraria (1) € 308 € 0
Supplement (2) € 0 € 0
Diversen (3) € 42 € 42
Totaal ± € 417 ± € 81
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen aan de patiënt. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn diensten en goederen zoals telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen. De prijs hiervan kan u op eenvoudige vraag in het ziekenhuis bekomen.
  4. Het totaal bedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur.
  5. Deze fiches worden jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2020.

Terug naar overzicht kostenramingen.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 14.05.2019