Vlaanderenis werk

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Kostenraming

Vermoedelijke ligduur: 12 weken (5 dagen per week)

Gewoon verzekerd WIGW
Verblijfskost € 30 € 2
Geneesmiddelen ± € 37 ± € 37
Implantaten en hulpmiddelen € 0 € 0
Honoraria1 € 308 € 0
Supplement2 € 0 € 0
Diversen3 € 42 € 42
Totaal4 ± € 417 ± € 81
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
  4. Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
  5. Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2020.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 5.07.2019