Vlaanderenis werk

Bevalling (geen keizersnede)

Kostenraming

prestatienummer: 424023
vermoedelijke ligduur: 3 dagen

Gewoon verzekerd WIGW niet-verzekerd (privaat)
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Meerpers.
kamer
Indiv.
kamer
Verblijfskost € 80 € 215 € 20 € 155 € 1.200 € 1.335
Geneesmiddelen ± € 80 ± € 80 ± € 80 ± € 80 ± € 160 ± € 160
Implantaten en hulpmiddelen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Honoraria1 € 40 € 40 € 20 € 20 ± € 800 ± € 800
Supplement2 € 0 ± € 975 € 0 ± € 975 € 0 ± € 975
Diversen3 naar verbruik
Totaal ± € 200 ± € 1.310 ± € 120 ± € 1.230 ± € 2.160 ± € 3.270
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
  4. Het verblijf in een luxekamer op materniteit betekent een extra verblijfskost van 65 euro per dag.
  5. Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
  6. Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.

Terug naar overzicht

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 30.11.2022