Vlaanderenis werk

Bevalling (geen keizersnede)

Kostenraming

prestatienummer: 424023
vermoedelijke ligduur: 3 dagen

Gewoon verzekerd WIGW niet-verzekerd (privaat)
Meerpers. kamer Indiv. kamer Meerpers. kamer Indiv. kamer Meerpers. kamer Indiv. kamer
Verblijfskost € 80 € 215 € 20 € 155 € 1200 € 1335
Geneesmiddelen ± € 80 ± € 80
± € 80 ± € 80 ± € 160
± € 160
Implantaten & med. hulpmiddelen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Honoraria (1) € 40 € 40 € 20 € 20 ± € 800
± € 800
Supplement (2) € 0 ± € 975
€ 0 ± € 975
€ 0 ± € 975
Diversen (3) naar verbruik
Totaal ± € 200
± € 1310
± € 120
± € 1230
± € 2160
± € 3270
  1. Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
  2. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen aan de patiënt. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
  3. Dit zijn diensten en goederen zoals telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen. De prijs hiervan kan u op eenvoudige vraag in het ziekenhuis bekomen.
  4. Het verblijf in een luxekamer op materniteit betekent een extra verblijfskost van 65 euro per dag.
  5. Het totaal bedrag is een raming o.b.v. de vermoedelijke ligduur voor de ingreep
  6. Deze fiches worden jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing voorzien in april 2019.

Laatste wijziging: 26.03.2019