Vlaanderenis werk

Vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon

U kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten als patiënt. Als u niet meer in staat bent om zelf uw rechten uit te oefenen, dan kan een vertegenwoordiger dat in uw plaats doen.

Vertegenwoordiger

Wilt u dat iemand uw rechten als patiënt opneemt als u dat zelf niet meer kan? U kan een vertegenwoordiger aanduiden die uw rechten als patiënt uitoefent in uw naam als u het zelf niet meer kan. Dat onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die u alleen maar bijstaat.

Formulier - Aanwijzing vertegenwoordiger
Formulier - Herroeping vertegenwoordiger

Vertrouwenspersoon

Wilt u dat iemand u bijstaat in het ziekenhuis om onder andere navraag te doen over uw gezondheidstoestand? Een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt wordt aangewezen kan de taak van vertrouwenspersoon op zich nemen.

Het is de taak van de vertrouwenspersoon om de patiënt bij te staan:

  • in het verkrijgen van informatie over zijn gezondheidstoestand;
  • bij de inzage van het patiëntendossier of afschrift ervan;
  • bij het neerleggen van een klacht.

Formulier - Aanwijzing vertrouwenspersoon

Auteur: Ombudsdienst

Laatste wijziging: 14.11.2019