Vlaanderenis werk

Ziekenvervoer

Naar een ander ziekenhuis

Wanneer u voor een gespecialiseerde behandeling of onderzoek naar een ander ziekenhuis wordt overgebracht, dan zijn de transportkosten ten laste van AZ Alma. Moet u in het ander ziekenhuis onverwacht overnachten of kan u vanuit het ander ziekenhuis rechtstreeks naar huis gaan, dan zijn de transportkosten voor uw rekening.

Het bedrag dat u uiteindelijk zelf betaalt, hangt af van de tussenkomst van uw ziekenfonds.

Bij ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag uit het ziekenhuis adviseren wij u om, indien haalbaar, beroep te doen op een familielid of kennis om het vervoer naar huis uit te voeren. Dit is steeds de eenvoudigste en goedkoopste oplossing.

Wanneer dit niet lukt, dan wordt in uw opdracht een ziekenvervoerder gecontacteerd. Onze medewerkers trachten - in de mate van het mogelijke - rekening te houden met de geldende afspraken binnen uw ziekenfonds. Ontslagvervoer moet twee uur op voorhand aangevraagd worden, zo niet, kan dit gelijkgesteld worden met dringend vervoer - wat aanleiding kan geven tot een meerkost voor u als patiënt.

Als gevolg van uw gezondheidstoestand kan het noodzakelijk zijn dat uw vervoer dringend uitgevoerd moet worden of dat wij beroep moeten doen doen op een meer gespecialiseerde dienstverlener. De kosten hiervan vallen te uwen laste.

Overzicht per ziekenfonds

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft per ziekenfonds een overzicht (zie bijlage per ziekenfonds onderaan de webpagina) gemaakt van het niet-dringend ziekenvervoer dat wordt terugbetaald, onder welke voorwaarden de terugbetaling gebeurt en voor welk bedrag. Op die manier kan u op voorhand een inschatting maken van de transportkost.

Meer informatie gewenst?

Het is voor patiënten vaak niet duidelijk welk ziekenvervoer terugbetaald wordt en hoeveel de terugbetaling bedraagt. Om onaangename verrassingen te voorkomen, kan u het best op voorhand informeren bij een verpleegkundige van uw zorgeenheid.

Auteur: dienst Onthaal en inschrijvingen

Laatste wijziging: 7.02.2023