Vlaanderenis werk

Mijn verpleegnota/factuur

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname. U dient enkel de eigen kosten of het remgeld te betalen. De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering.

De verpleegnota/factuur

De gedetailleerde verpleegnota/factuur bestaat uit:

Toelichting bij de ziekenhuisfactuur:

Ambulante factuur
Hospitalisatiefactuur
Daghospitalisatiefactuur

Belangrijk

Indien u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, niet in regel bent met uw ziekenfonds of indien het ziekenfonds niet tussenkomt voor de ingreep (bijvoorbeeld voor een esthetische ingreep), dan zal uw verpleegnota of factuur hoger zijn of integraal door uzelf betaald moeten worden. U betaalt in dat geval alle kosten (verblijfskosten, farmaceutische kosten, honoraria van zorgverleners, etc.) volledig zelf.

In principe ontvangt u slechts één factuur of verpleegnota voor alle kosten van uw opname of dagopname. De factuur of verpleegnota wordt nagestuurd binnen de twee maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis. Als u langer dan 30 dagen bij ons verbleven hebt, wordt er een tussentijdse factuur opgemaakt. U hoeft voor uw verblijf niets cash te betalen. Inbreuken hierop kunnen aan de ombudsdienst worden gemeld. Vraag uw behandelend arts naar informatie over de honorariumsupplementen die hij of zij toepast. Betaling van de verpleegnota of factuur wordt binnen de 30 dagen na datum van verzending verwacht. Voor betalingen vanuit het buitenland is de IBAN-code en BIC-code: IBAN-CODE: BE37 2900 5351 5628BIC-CODE: GEBABEBB.

Voorschotten

In AZ Alma worden geen voorschotten gevraagd, behalve bij niet door de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) terugbetaalde behandelingen (esthetische behandelingen, gastric banding, etc.). Het voorschot dat u door de arts wordt meegedeeld, dient uiterlijk voor de datum van opname betaald te worden op rekening van het ziekenhuis. Het voorschot wordt verrekend op de factuur/verpleegnota van uw verblijf.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 10.08.2022