Vlaanderenis werk

Farmaceutische kosten

Naast het geneesmiddelenforfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen (€ 0,62/dag ongeacht kamertype of hoeveelheid) worden de kosten van niet-terugbetaalbare geneesmiddelen en producten (bijvoorbeeld implantaten en prothesen) volledig aan de patiënt aangerekend.

Een beperkt aantal implantaten zijn echter volledig ten laste van het ziekenfonds (bijvoorbeeld: een pacemaker). Voor de meeste implantaten en prothesen krijgt u een gedeeltelijke terugbetaling van het ziekenfonds, maar betaalt u ook een eigen aandeel. Bij terugbetaalbare implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen mag het ziekenhuis een afleveringsmarge van 10% aanrekenen, mits naleving van bepaalde maxima.

Niet alle kosten kunnen vooraf steeds gekend zijn. Soms wordt er tijdens de ingreep of behandeling bijkomend of ander materiaal gebruikt. De kosten voor de medische behandeling, de gebruikte materialen en geneesmiddelen zijn verder ook afhankelijk van het verloop van de behandeling. Informeer u steeds op voorhand bij de arts naar de kosten die verbonden zijn aan de ingreep of behandeling.

Ga terug naar Mijn verpleegnota/factuur.

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 18.04.2019