Vlaanderenis werk

Pompvulling pijntherapie

Kostenraming

Prestatienummer: 354292
Vermoedelijke ligduur: ambulant

Gewoon verzekerd WIGW Niet-verzekerd (privaat)
Geneesmiddelen1 variabel variabel variabel
Bereidingskost € 25,00 € 25,00 € 25,00
Raadpleging 102535 geen derdebetalende € 27,06 € 27,06 € 27,06
Teruggave via getuigschrift van de raadpleging bij de factuur via uw mutualiteit € -15,06 € -24,06 € 0,00
Pompvulling 3542922 € 0,00 € 0,00 € 33,00
Totaal zonder de verbruikte medicatie en pompvulling terugbetaalbaar € 37,00 € 28,00 € 85,06
  1. Afhankelijk van de behandeling en verschilt van patiënt tot patiënt naargelang de betreffende soort en de hoeveelheid medicatie. De beste samenstelling wordt geïndividualiseerd bepaald door de artsen.
  2. Slechts 6 maal per jaar (niet per kalenderjaar) terugbetaalbaar. Indien meer dan 6 per jaar, dan is dit ten laste van de patiënt (€ 33,00).
  3. Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.

Terug naar overzicht

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 30.11.2022