Vlaanderenis werk

Samenwerkingsverbanden

AZ Alma maakt deel uit van het Ziekenhuisnetwerk KOM en heeft een polikliniek in Sanapolis.

Daarnaast werkt ons ziekenhuis samen met: 

AZ Sint-Jan Brugge

 • Deelovereenkomst klinisch netwerk cardiologie
 • Associatieovereenkomst inzake cardiale pathologie B 
 • Deelovereenkomst klinisch netwerk beroertezorg 
 • Overeenkomst tussen multidisciplinaire behandelcentra voor Chronische Pijn

AZ Sint-Lucas Brugge

 • Overeenkomst tussen ziekenhuislaboratoria
 • Overeenkomst met het centrum voor collectieve autodialyse en nierinsufficiëntie-behandelingen 

AZ Sint-Lucas Gent

 • Overeenkomst betreffende het zorgprogramma voor borstkanker / borstkliniek
 • Overeenkomst in het kader van neurochirurgie
 • Overeenkomst in het kader van het zorgprogramma oncologie
 • Intentieverklaring m.b.t. samenwerking tussen de diensten pathologie
 • PET/CT- centrum Marie Curie: Marie Curie is een associatie tussen AZ Alma, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Jan Palfijn Gent en Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze. Het centrum is gelegen op campus AZ Sint-Lucas Gent. 

AZ Zeno

Overeenkomst tussen ziekenhuislaboratoria.

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Eeklo

Raamovereenkomst.

UZ Gent

 • Overeenkomst in het kader van het zorgprogramma voor kinderen - pediatrische liaison
 • Overeenkomst in het kader van het zorgprogramma pediatrie partim pediatrische cardiologie en zorgprogramma cardiologie C
 • Overeenkomst in het kader van de P*functie en M/ N*functie
 • Overeenkomst inzake menselijk lichaamsmateriaal - navelstrengbloed
 • Bijzonder protocol van SWO weefselbank m.b.t. prelevatie, het bewaren en de distributie van heupkopgreffes van levende donoren
 • Overeenkomst inzake donor coördinatiefunctie en transplantatiecentrum
 • Overeenkomst tussen multidisciplinaire behandelcentra voor Chronische Pijn
 • Overeenkomst tussen het multidisciplinair behandelcentrum voor chronische pijn en het multidisciplinair algologisch team

Ook werken we samen met verschillende patiëntenverenigingen.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 1.07.2019