Vlaanderenis werk

Historiek

Heilig-Hartkliniek

De eerste gebouwen van de campus stonden er reeds in 1840 en waren toen in Eeklo bekend als 'Het Gesticht' of het 'Liefdadigheidswerkhuis'. De praktische leiding was in handen van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo. Pas in 1916, toen de verering van het Heilig Hart in heel Vlaanderen centraal stond, werd het Eeklose ziekenhuis herdoopt tot de Heilig Hartkliniek. Omstreeks 1960 fusioneerde de congregatie van de H. Vincentius à Paulo met de Zusters Kindsheid Jesu uit Gent. Daarna volgde een hele stroom aan bouwactiviteiten. In 1968 werd de Heilig - Hartkliniek een volwaardig algemeen ziekenhuis.

Elisabeth ziekenhuis

De geschiedenis van het Elisabeth Ziekenhuis kent een heel ander verloop. Dit ziekenhuis ontstond in 1927 als een sanatorium voor TBC-behandeling. Het ziekenhuis werd genoemd naar de medestichteres Hare Majesteit Koningin Elisabeth en werd toevertrouwd aan de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria van Gent. Dankzij de ontplooiing en de vooruitgang van de geneeskunde werd TBC eind jaren vijftig grotendeels overwonnen en kreeg het sanatorium geleidelijk aan een andere, meer algemene, bestemming. Sinds 1972 was het Elisabeth Ziekenhuis een volwaardig acuut ziekenhuis.

Fusie

De eerste gesprekken tussen de Heilig-Hartkliniek (campus eeklo) en het Elisabeth ziekenhuis (campus sijsele) gingen van start in het midden van de jaren '90. Vanaf 1998 werden er overeenkomsten onderhandeld. Het fusieakkoord werd in 2002 ondertekend en werd in 2003 van kracht.

Op 1 januari 2003 vormden het Elisabeth Ziekenhuis en de Heilig - Hartkliniek één nieuwe VZW: de vzw Elisabeth ziekenhuis - Heilig Hartkliniek. Gedurende drie jaar werkten beide ziekenhuizen intensief samen, maar behielden ze hun eigen erkenningsnummer. Ondertussen werd druk aan de weg van een definitieve fusie getimmerd.

Op 1 juli 2006 krijgt het ziekenhuis groen licht van de Vlaamse Overheid en wordt de fusie tussen beide ziekenhuizen een feit. Vanaf deze datum is de vzw Elisabeth Ziekenhuis - Heilig Hartkliniek officieel een fusieziekenhuis, onder één erkenningsnummer, maar met twee campussen.

Een nieuwe identiteit

Naar aanleiding van deze fusie, werd even stilgestaan bij de ziekenhuizen zelf. Wie willen we als fusieziekenhuis zijn? Voor wie willen we er zijn? Waar willen we voor staan? Het resultaat van deze denkoefening werd een compleet nieuwe identiteit met een nieuwe naam, een nieuwe slagzin, een nieuw logo en een nieuwe missietekst: AZ Alma zag het daglicht op 1 februari 2007 tijdens een grootschalig evenement.

Een nieuwe locatie

In september 2012 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe AZ Alma aan de Ringlaan 15 te Eeklo. We openden en verhuisden in maart 2017 van onze oude campussen in Eeklo en Sijsele naar het gloednieuwe gebouw. Het oude ziekenhuis in Eeklo werd overgedragen aan de Stad Eeklo. Het ziekenhuisgebouw in Sijsele bleef eigendom van de Congregatie van de Zusters van Liefde van JM. Onder de naam Sanapolis wordt daar de zorgfunctie van het domein verdergezet. AZ Alma behoudt in Sijsele een polikliniek. Naast een uitgebreide polikliniek met een dertigtal artsen, is er ook een ambulant revalidatiecentrum.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 28.02.2020