Vlaanderenis werk

Samenstelling

De ethische commissie in AZ Alma is samengesteld uit 13 leden waaronder:

  • 5 artsen verbonden aan het ziekenhuis;
  • 1 verpleegkundige verbonden aan het ziekenhuis;
  • 1 pastoraal medewerker verbonden aan het ziekenhuis;
  • 1 huisarts;
  • 1 jurist.

Er zetelen ook 2 verpleegkundigen, 1 bedrijfsjuriste en 1 apotheker in de commissie voor ethiek - allen verbonden aan het ziekenhuis - met een louter adviserende functie.

Naam Discipline Stemgerechtigd/Adviserend
Mevr. Goeminne Sofie Bedrijfsjuriste Adviserend lid
Dr. Hutsebaut André Huisarts Stemgerechtigd lid
Mevr. Janssens Isabelle Verpleegkundige Stemgerechtigd lid
Mevr. Laridon Lindsay Verpleegkundige Adviserend lid
Dr. Leliaert Annelies Arts-specialist in de anesthesie en reanimatie Stemgerechtigd lid
Dr. Quisquater Jan Arts-specialist in de anesthesie en reanimatie Stemgerechtigd lid
Dr. Thienpont Muriel Arts-specialist in de oncologie Stemgerechtigd lid
Dhr. Van de Voorde Karel Pastoraal medewerker Stemgerechtigd lid
Dr. van Dijk Jessica Arts-specialist in de urologie Stemgerechtigd lid
Mevr. Van Landschoot Janne Verpleegkundige Adviserend lid
Dr. Van Peteghem Sylvie Arts-specialist in de cardiologie Stemgerechtigd lid
Dhr. Vandevelde Vincent Jurist Stemgerechtigd lid
AD HOC TE BEPALEN Apotheker Adviserend lid

De ledenlijst werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur op 9 november 2020. Mandaten gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Auteur: Directiesecretariaat

Laatste wijziging: 5.01.2021