Vlaanderenis werk

Kerngetallen

Zorgaanbod en klassieke hospitalisatie

Type zorgaanbod Aantal bedden
chirurgie 134
Diagnose 117
Intensieve zorg 9
Pediatrie 26
Materniteit 20
Geriatrie 100
SP Locomotorisch 20
SP Neurologie 25
Totaal aantal erkende bedden 451

Daarenboven beschikt AZ Alma ook nog over 62 bedden in daghospitalisatie. Dat maakt een totaal van 513 plaatsen.

Naast bovenvermeld aanbod zijn in AZ Alma ook nog de volgende functies, zorgprogramma's en RIZIV-conventies aanwezig:

Personeelsgegevens

In AZ Alma zijn ongeveer 1290 personeelsleden en circa 120 artsen werkzaam. Met deze tewerkstellingsgraad is AZ Alma de grootste werkgever in de regio.

Al onze medewerkers combineren deskundigheid met gastvrijheid en streven naar een kwaliteitsvolle zorg. Zij zijn in hoge mate betrokken bij de patiënt en de organisatie en leggen heel wat verantwoordelijkheidszin aan de dag.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 1.07.2019