Vlaanderenis werk

Patiëntenadviesraad

Uitgaande van de tendens om de patiënt nauwer te betrekken bij de organisatie van een ziekenhuis, wenst AZ Alma een duurzame relatie op te bouwen met alle betrokkenen die van zijn diensten gebruik maken of met het ziekenhuis samenwerken. Hiertoe werd in december 2015 een patiëntenadviesraad opgericht.

Laatste wijziging: 20.02.2020