Vlaanderenis werk

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen brengen mensen met gelijkaardige problemen samen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose, in het aanleveren van informatie over het leven met een bepaalde ziekte of aandoening en een mogelijkheid zijn om contact te hebben met lotgenoten.

Als u meer informatie wil over zelfhulp of ondersteuning voor uw zelfhulpgroep, dan kan u Trefpunt Zelfhulp vzw contacteren. Deze website biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de patiëntenverenigingen waarmee AZ Alma samenwerkt.

Zorgeenheid 21

Geriatrische zorgeenheden

Revalidatiecentrum

SP Neuro

Patiëntenbegeleiding

Reumatologie

Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten Liga vzw

Tot slot

Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van patiënten bij verschillende overheden. Op hun website vindt u ook een overzicht van de verschillende patiëntenverenigingen.

Onderling.be is een online community waarbij bestuursleden en actieve trekkers van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen elkaar helpen met het delen van tips.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 11.06.2021